Valitse sivu

lakitoimisto
lappeenranta

Lakilehmus – asiakaslähtöistä juridiikkaa.

Palvelut

i

Testamentti

Testamentti on tehokas perintösuunnittelun väline, jonka avulla voi muun muassa vahvistaa leskeksi jäävän aviopuolison asemaa ja varmistaa perinnön jakautuminen halutulla tavalla.

Testamentin hinta on 250 euroa (sis. alv.). Hinta sisältää neuvottelun ja testamentin laadinnan. Laajemmat testamenttikokonaisuudet hinnoitellaan käytettävän ajan mukaan 160 euroa/tunti (sis. alv.).

i

Avioehto

Avioehto on laadittava, jos aviopuolisot haluavat sopia lainmukaisesta avio-oikeudesta poikkeavasti. Avioehdon on täytettävä muotovaatimukset ja se on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa.

Avioehdon hinta on 250 euroa (sis. alv.). Hinta sisältää neuvottelun ja avioehdon laadinnan. Avioehdon rekisteröinti ei kuulu palkkion hintaan.

i

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jolla voi valtuuttaa nimeämänsä henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee itse myöhemmin siihen kykenemättömäksi.

Edunvalvontavaltuutuksen tulee täyttää muotovaatimukset ja se voi astua voimaan ainoastaan Digi- ja väestötietoviraston vahvistuksella.  

Edunvalvontavaltuutuksen hinta on 250 euroa (sis. alv.). Hinta sisältää neuvottelun ja asiakirjan laadinnan. 

i

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen tarkoitus on selvittää kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida perinnönjättäjän ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat. Perukirja tarvitaan perintöverotuksen toimittamiseen ja perinnönjaon tekemistä varten.

Perunkirjoituksen hinnat alkaen 600 euroa (sis. alv.). Hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan 160 euroa/tunti (sis. alv.). Käytettävään aikaan vaikuttaa pesänosakkaiden ja omaisuuden selvittämiseen tarvittavien toimenpiteiden laajuus ja sekä muut mahdolliset toimet, kuten testamentin tiedoksianto.

i

Perinnönjakosopimukset

Perinnönjako on hyvä tehdä perunkirjoituksen laatimisen jälkeen. Lakilehmus hoitaa ainoastaan pesänosakkaiden yhteisessä sovinnossa tehtävien perinnönjakosopimusten laadinnan.  

Perinnönjakoa koskevan sopimuksen hinnat alkaen 600 euroa (sis. alv.). Hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan 160 euroa/tunti (sis. alv.).

i

Kauppa- ja lahjakirjojen laadinta

Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden luovutusta koskevat dokumentit asiantuntemuksella. Kiinteistön luovutuksissa tarvittava kaupanvahvistus kuuluu tarjottaviin palveluihin.

Asunto-osakkeen luovutusta koskevien dokumenttien hinta alkaen 300 euroa (sis. alv.). Kiinteistön luovuttamista koskevat asiakirjat 300 euroa (sis. alv.). Kiinteistön luovutuksissa kaupanvahvistajan palkkio veloitetaan erikseen.

Lakilehmus

Taustaa 

Lakilehmuksen toiminta lähti käyntiin ajatuksesta tarjota asiakkaille vuosien aikana hankittua kokemusta perhe- ja perintöoikeudesta. Lakilehmuksen toiminta on sivutoimista varsinaisen päivätyöni ohella.

Olen koulutukseltani oikeustieteiden maisteri ja toiminut lakimiehenä asianajo- ja pankkisektorilla. Lisäksi olen suorittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan auskultoinnin. Tällä hetkellä työskentelen korkeakoulusektorilla.

Toimeksiantojen hoito 

Asiakaslähtöinen toiminta on kaiken ytimessä. Pidän ensisijaisen tärkeänä asiakkaan kanssa käytävää avointa keskustelua sekä käytettävissä olevien vaihtoehtojen tarjoamista asiakkaalle.

Lakilehmuksen toiminta on joustavaa. Toimeksiannon hoito voi tapahtua joko asiakkaan luona tapahtuvalla käynnillä, puhelimitse tai etäpalaverin avulla.  

Terveisin,
Anne Himanka

Yhteydenotto

 

Tällä hetkellä en ota vastaan uusia asiakastoimeksiantoja. Mikäli asiasi koskee jo aiemmin hoidettua asiaa, tavoitat minut parhaiten puhelimen tai tekstiviestin välityksellä.

Ystävällisesti, Anne Himanka   

  

 

Otathan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Minut tavoittaa parhaiten arkisin klo 16 jälkeen.

Sähköposti: anne@lakilehmus.fi
Puhelin: 040 758 4925